Vítejte na portálu Rektum.cz,

který je věnován především vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta - diagnózy C20. Naleznete zde informace týkající se epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta, a to v podobě výukových textů, softwarových nástrojů i e-learningových pomůcek. Součástí portálu je i klinický registr pacientů s nádorem rekta.

 

» Archiv

 

Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Projekt „Dg C20/karcinom rekta - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe“ zavádí moderní a vysoce interaktivní formu odborného vzdělávání pracovníků chirurgických klinik, které je podpořené sběrem a analýzou reálných klinických dat prostřednictvím klinického registru pacientů s diagnózou C20.

Dg C20/karcinom rekta

vzdělávání, výzkum a lékařská praxe