Kontakty

Kontaktní osoby pro bližší informace týkající se tohoto projektu:

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

  • E-mail: jiri.hoch@fnmotol.cuni.cz
  • Tel.: +420 224 434 101
  • Adresa: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

  • E-mail: dusek@iba.muni.cz
  • Tel.: +420 549 493 826
  • Adresa: Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Kamenice 126/3, 625 00 Brno

 

Veškeré náměty, dotazy a připomínky k obsahu tohoto webu zasílejte prosím na redaktora:

Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.

  • E-mail: gregor@iba.muni.cz
  • Tel.: +420 549 495 164
  • Adresa: Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Kamenice 126/3, 625 00 Brno

 

 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: Širší a účinné využití onkochirurgického výzkumu a rovněž souvisejících poznatků biostatistiky v praxi vyžaduje mezioborovou edukaci pracovníků a studentů onkologických a chirurgických oborů a odborníků v biostatistice.