Informace Nádory rekta - edukační materiály Publikace

Publikace

Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat

 

Ladislav Dušek a kolektiv autorů

 

Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 204 s.

ISBN 978-80-87347-07-2.

 

Stáhnout knihu ve formátu PDF (4,71 MB)

 

 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: V ČR každoročně přibude 8000 nových pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho více než 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20). Více než polovina nádorů je diagnostikována v obtížně léčitelných pokročilých klinických stadiích.