Informace Nádory rekta - edukační materiály

Nádory rekta - edukační materiály

V sekci edukační materiály naleznete především výukové výstupy projektu Dg C20/karcinom rekta. K dispozici jsou i doporučené postupy odborných společností, které se týkají diagnostiky a léčby nádorů rekta a kolorekta.

 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: V ČR každoročně přibude 8000 nových pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho více než 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20). Více než polovina nádorů je diagnostikována v obtížně léčitelných pokročilých klinických stadiích.