Informace Nádory rekta - klinický registr

Nádory rekta - klinický registr

Klinický registr je součástí projektu výukového portálu Rektum.cz. Jeho cílem je získávat diagnostická dat a data o léčbě karcinomu rekta na zapojených pracovištích. Tato reálná klinická data slouží jako podklad pro hodnocení klinických výsledků a tvorbu vzdělávacích materiálů.

 

Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Léčebné výsledky lze podstatně zlepšit, pokud se léčba soustředí na pracoviště splňující určitá kritéria. Kvalifikace lékařských týmů vede k významně lepším výsledkům. Edukace zdravotnických týmů těchto pracovišť výzkumnými a jinými špičkovými odborníky je nezbytností.