Data Nádory kolorekta (C18-C21) Diagnostika a včasný záchyt

Diagnostika a včasný záchyt onemocnění

J. Mužík, L. Dušek

1. Včasná diagnostika kolorektálního karcinomu v ČR

Velmi závažnou skutečností v epidemiologii nádorů kolorekta v České republice je dlouhodobě nepříznivý poměr stadií onemocnění u nově diagnostikovaných pacientů. Z obrázku 1 vyplývá, že v ČR je více než 50 % pacientů s kolorektálním karcinomem diagnostikováno v klinickém stadiu 3 nebo vyšším. Tento fakt významně zhoršuje celkovou prognózu pacientů a dosažitelné výsledky léčby. Tato nepříznivá situace se navíc v čase nijak nelepší a ani poslední dostupná data z roku 2007 nenaznačují pozitivní trend.

Obrázek 1. Záchyt klinických stadií u kolorektálního karcinomu v ČR.

2. TNM klasifikace zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku (C18-C20)

Klasifikace se používá pouze pro karcinomy. Diagnóza by měla být histologicky ověřena.

Postupy ke stanovení kategorií T, N a M:

  • Kategorie T: Klinické vyšetření, zobrazovací vyšetřovací metody, endoskopie a/nebo chirurgická explorace
  • Kategorie N: Klinické vyšetření, zobrazovací vyšetřovací metody a/nebo chirurgická explorace
  • Kategorie M: Klinické vyšetření, zobrazovací vyšetřovací metody a/nebo chirurgická explorace

T – primární nádor

 

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR od 2005)

Tis

karcinom in situ

karcinom in situ

karcinom in situ: intraepiteliální nebo invaze do lamina propria mucosae

karcinom in situ: intraepiteliální nebo invaze do lamina propria mucosae

T1

C18: sliznice nebo submukóza pouze
C19-C20: mukóza nebo submukóza pouze

submukóza

submukóza

submukóza

T2

C18: sliznice nebo seróza
C19-C20: sval nebo seróza

muscularis propria

muscularis propria

muscularis propria

T3

šíření do přiléhajících struktur

subseróza, neperitonealizované perikolické / perirektální tkáně

subseróza, neperitonealizované perikolické / perirektální tkáně

subseróza, neperitonealizované perikolické / perirektální tkáně

 T3a

- žádná píštěl

-

-

-

 T3b

- s píštělí

-

-

-

T4

šíření mimo přiléhající struktury

jiné orgány nebo struktury/ viscerální peritoneum

jiné orgány nebo struktury/ viscerální peritoneum

jiné orgány nebo struktury/ viscerální peritoneum

N – regionální mízní uzliny

 

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR od 2005)

N0

bez metastáz

bez metastáz

bez metastáz

bez metastáz

N1

regionální

≤ 3 uzliny perikolické / perirektální

≤ 3 regionální

≤ 3 regionální

N2

není použitelná

> 3 uzliny perikolické / perirektální

> 3 regionální

> 3 regionální

N3

není použitelná

uzliny podél uvedených vaskulárních kmenů

-

-

N4

juxta-regionální

-

-

-

M – vzdálené metastázy

 

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR od 2005)

M0

bez metastázy

bez metastázy

bez metastázy

bez metastázy

M1

vzdálené metastázy

vzdálené metastázy

vzdálené metastázy

vzdálené metastázy

Rozdělení do stadií

 

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR od 2005)

0

Tis N0 M0

Tis N0 M0

Tis N0 M0

Tis N0 M0

I

T1-2 N0 M0

T1-2 N0 M0 (Dukes A)

T1-2 N0 M0 (Dukes A)

T1-2 N0 M0

  Ia

T1 N0 M0

-

-

-

  Ib

T2 N0 M0

-

-

-

II

T3-4 N0 M0

T3-4 N0 M0 (Dukes B1)

T3-4 N0 M0 (Dukes B1)

T3-4 N0 M0

  IIa

-

-

-

T3 N0 M0

  IIb

-

-

-

T4 N0 M0

III

T* N1  M0

T* N1-3 M0 (Dukes C1)

T* N1-2 M0 (Dukes C1)

T* N1-2 M0

  IIIa

-

-

-

T1-2 N1 M0

  IIIb

-

-

-

T3-4 N1 M0

  IIIc

-

-

-

T* N2 M0

IV

T* N4 M0, T* N* M1

T* N* M1

T* N* M1

T* N* M1

 * jakákoliv hodnota; 1 skládá se z prognosticky příznivější a prognosticky horší podskupinu dle velikosti T

2. TNM klasifikace zhoubného novotvaru análního kanálu (C21.1, C21.2)

Anální kanál sahá od rekta k perianální kůži (k přechodu v ochlupenou kůži). Je vystlán sliznicí, jež pokrývá m. sfincter ani internus a zahrnuje i přechodný epitel a linea dentata. Nádory análního okraje (MKN-O: C44.5) se klasifikují jako nádory kůže.

Klasifikace se používá pouze pro karcinomy. Diagnóza by měla být histologicky ověřena.

Postupy ke stanovení kategorií T, N a M:

  • Kategorie T: Klinické vyšetření, zobrazovací vyšetřovací metody, endoskopie a/nebo chirurgická explorace
  • Kategorie N: Klinické vyšetření, zobrazovací vyšetřovací metody a/nebo chirurgická explorace
  • Kategorie M: Klinické vyšetření, zobrazovací vyšetřovací metody a/nebo chirurgická explorace

T – primární nádor

 

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR od 2005)

Tis

karcinom in situ

karcinom in situ

karcinom in situ

karcinom in situ

T1

řitní kanál: < 1/3 obvodu nebo délky / zevní svěrač neinfiltrován
řitní otvor: ≤ 2 cm / povrchový

≤ 2 cm

≤ 2 cm

≤ 2 cm

T2

řitní kanál: > 1/3 obvodu nebo délky / zevní svěrač infiltrován
řitní otvor: > 2 cm a ≤ 5 cm / minimální infiltrace

> 2 cm a ≤ 5 cm

> 2 cm a ≤ 5 cm

> 2 cm a ≤ 5 cm

T3

řitní kanál: šíření do konečníku / kůže
řitní otvor: > 5 cm / hluboká infiltrace

> 5 cm

> 5 cm

> 5 cm

T4

řitní kanál: šíření do sousedních struktur
řitní otvor: šíření do svalu / kosti

okolní orgán(y)

okolní orgán(y)

okolní orgán(y)

N – regionální mízní uzlin

 

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR od 2005)

N0

bez metastáz

bez metastáz

bez metastáz

bez metastáz

N1

řitní kanál: regionální
řitní otvor: jednostranné / pohyblivé

perirektální

perirektální

perirektální

N2

řitní kanál: -
řitní otvor: oboustranné / pohyblivé

jednostranné vnitřní ilické / inguinální

jednostranné vnitřní ilické / inguinální

jednostranné vnitřní ilické / inguinální

N3

řitní kanál: -
řitní otvor: fixované

perirektální a inguinální, oboustranné vnitřní ilické / inguinální

perirektální a inguinální, oboustranné vnitřní ilické / inguinální

perirektální a inguinální, oboustranné vnitřní ilické / inguinální

M – vzdálené metastázy

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR od 2005)

bez metastázy

bez metastázy

bez metastázy

bez metastázy

vzdálené metastázy

vzdálené metastázy

vzdálené metastázy

vzdálené metastázy

Rozdělení do stadií

 

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR od 2005)

0

není doporučeno

Tis N0 M0

Tis N0 M0

Tis N0 M0

I

není doporučeno

T1 N0 M0

T1 N0 M0

T1 N0 M0

II

není doporučeno

T2-3 N0 M0

T2-3 N0 M0

T2-3 N0 M0

III

není doporučeno

T4 N0 M0, T* N1-3  M0

T4 N0 M0, T* N1-3  M0

T4 N0 M0, T* N1-3  M0

  IIIa

-

T1-3 N1 M0, T4 N0 M0

T1-3 N1 M0, T4 N0 M0

T1-3 N1 M0, T4 N0 M0

  IIIb

-

T4 N1 M0, T* N2-3 M0

T4 N1 M0, T* N2-3 M0

T4 N1 M0, T* N2-3 M0

IV

není doporučeno

T* N* M1

T* N* M1

T* N* M1

* jakákoliv hodnota

Literatura

  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 3rd ed. M.H. Harmer, ed. Geneva, 1978. Enlarged and revised 1982. TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1981.
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 4th ed. P. Hermanek, L.H. Sobin, eds. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1987. Revised 1992.; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 4. vydání, 2. revize 1992, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1994
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 5th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 1997; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání 1997, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2000, ISBN 80-7280-025-6
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 6th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 2002; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2004, ISBN 80-7280-391-3

 

 

Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Léčebné výsledky lze podstatně zlepšit, pokud se léčba soustředí na pracoviště splňující určitá kritéria. Kvalifikace lékařských týmů vede k významně lepším výsledkům. Edukace zdravotnických týmů těchto pracovišť výzkumnými a jinými špičkovými odborníky je nezbytností.