Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Projekt „Dg C20/karcinom rekta - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe“ zavádí moderní a vysoce interaktivní formu odborného vzdělávání pracovníků chirurgických klinik, které je podpořené sběrem a analýzou reálných klinických dat prostřednictvím klinického registru pacientů s diagnózou C20.