Informace Nádory rekta - klinický registr Parametrická struktura

Parametrická struktura registru karcinomu rekta

Elektronický formulář s přesně definovanou parametrickou strukturou je nezbytným nástrojem pro smysluplný sběr klinických dat. V následujících kapitolách naleznete definici struktury tohoto formuláře (tzv. CRF - Case Report Form) pro sběr dat v rámci projektu Dg C20/karcinom rekta.

I. Vstupní identifikační záznamy
II. Diagnóza a předchozí léčba
III. Realizovaný operační výkon
IV. Kontrolní zhodnocení operačního výkonu (chirurgické léčby)
V. Záznam o vyšetření: patologie, biopsie
VI. Smrt pacienta
 

 

Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Léčebné výsledky lze podstatně zlepšit, pokud se léčba soustředí na pracoviště splňující určitá kritéria. Kvalifikace lékařských týmů vede k významně lepším výsledkům. Edukace zdravotnických týmů těchto pracovišť výzkumnými a jinými špičkovými odborníky je nezbytností.