Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Naším cílem je zlepšení výsledků léčebné péče o pacienty s nádory rekta, které povede ke snížení mortality, prodloužení přežití a snížení počtu práceneschopných osob s touto diagnózou.