Informace Nádory rekta - edukační materiály Doporučené postupy

Doporučené postupy pro prevenci, diagnostiku a léčbu nádorů rekta

Prevence a screening

Návrh závazných doporučení léčebně preventivní péče kolorektálního karcinomu (Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP)

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva (Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP)

Kolorektální karcinom - screening a dispenzarizační programy (Doporučené postupy pro praktické lékaře České lékařské společnosti JEP)

Diagnostika a léčba

Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba (Doporučené postupy pro praktické lékaře České lékařské společnosti JEP)

Zhoubný novotvar kolorekta (Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocněné České onkologické společnosti ČLS JEP

 

Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Léčebné výsledky lze podstatně zlepšit, pokud se léčba soustředí na pracoviště splňující určitá kritéria. Kvalifikace lékařských týmů vede k významně lepším výsledkům. Edukace zdravotnických týmů těchto pracovišť výzkumnými a jinými špičkovými odborníky je nezbytností.