Data Nádory rekta (diagnóza C20)

Nádory rekta (diagnóza C20)

Incidence, mortalita a prevalence v čase

Vývoj incidence a mortality v čase

Vývoj prevalence v čase

Věkově specifické analýzy

Věková struktura pacientů a zemřelých na nádor

Věkově specifická incidence a mortalita

Diagnostika nemoci v datech

Zastoupení stadií onemocnění

Vývoj incidence dle stadií onemocnění

Zastoupení stadií onemocnění dle věku

Srovnání incidence stadií dle věku

Morfologie nádorů

Morfologie nádorů - přehled

Mezinárodní data

Srovnání incidence s údaji onkologických
registrů evropských zemí

Srovnání věkové struktury s údaji onkologických
registrů evropských zemí

Srovnání věkově specifické incidence s údaji
onkologických registrů evropských zemí

Srovnání kumulativního rizika podle údajů
onkologických registrů evropských zemí

 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: V ČR každoročně přibude 8000 nových pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho více než 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20). Více než polovina nádorů je diagnostikována v obtížně léčitelných pokročilých klinických stadiích.