Nová kniha Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat

V rámci projektu Dg C20/karcinom rekta – vzdělávání, výzkum a lékařská praxe byla FN v Motole vydána nová kniha o karcinomu kolorekta.


Její hlavní ambicí je informovat odbornou a laickou veřejnost o epidemiologii kolorektálního karcinomu v ČR a o prioritách, které z vysoké populační zátěže vyplývají pro prevenci, diagnostiku a léčbu tohoto závažného onemocnění.

Elektronická verze knihy je k dispozici v sekci Edukační výstupy - Publikace.

15.9.2012


Zpět

 

Slovo odborníka

V rámci projektu Dg C20/karcinom rekta – vzdělávání, výzkum a lékařská praxe byla FN v Motole vydána nová kniha o karcinomu kolorekta.