Archiv

Rok: 2012 | 2011


Nová kniha Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat
15.9.2012 | Další informace...

V rámci projektu Dg C20/karcinom rekta – vzdělávání, výzkum a lékařská praxe byla FN v Motole vydána nová kniha o karcinomu kolorekta.

Konference "Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe"
28.5.2012 | Další informace...

Fakultní nemocnice v Motole a Institut biostatistiky a analýz jako partner projektu si Vás dovolují pozvat na konferenci věnovanou problematice karcinomu rekta se zaměřením na problematiku pražského regionu. Konference se bude konat v pondělí 11. 6. 2012 v prostorách Goethe-Institutu Prag, Masarykovo nábřeží 32, Praha I.

XXXVI. Brněnské onkologické dny
30.3.2012 | Další informace...

Ve dnech 19.–21. dubna 2012 proběhne 36. ročník tradiční konference Brněnské onkologické dny.

Aktualizace údajů o přežití pacientů s kolorektálním karcinomem
28.2.2012 | Další informace...

Na stránce o monitoringu výsledků a kvality péče byly aktualizovány analýzy přežití léčených pacientů s kolorektálním karcinomem.

Predikce počtu léčených pacientů pro rok 2012
27.2.2012 | Další informace...

Česká onkologická společnost ČLS JEP každoročně provádí odhady počtu pacientů s konkrétní diagnózou léčených v následujícím roce. Odhady se provádějí na základě dat Národního onkologického registru ČR, demografických dat a populačních modelů a umožňují naplánovat prostředky na jednotlivé typy terapií u nejčastějších onkologických diagnóz včetně kolorektálního karcinomu.


Zpět

 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: V ČR každoročně přibude 8000 nových pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho více než 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20). Více než polovina nádorů je diagnostikována v obtížně léčitelných pokročilých klinických stadiích.