Konference "Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe"

Fakultní nemocnice v Motole a Institut biostatistiky a analýz jako partner projektu si Vás dovolují pozvat na konferenci věnovanou problematice karcinomu rekta se zaměřením na problematiku pražského regionu. Konference se bude konat v pondělí 11. 6. 2012 v prostorách Goethe-Institutu Prag, Masarykovo nábřeží 32, Praha I.


STÁHNĚTE SI POZVÁNKU

PDF soubor, 1.2 MB

V České republice je ročně nově diagnostikováno 7900–8100 pacientů se zhoubným novotvarem tlustého střeva nebo konečníku, souhrnně označovaným také jako kolorektální karcinom. Z nich velkou část (cca 2000 ročně) tvoří pacienti s karcinomem rekta (diagnóza C20). Tento nádor zůstává navzdory soudobým možnostem multimodální léčby závažným onemocněním s až 50% mortalitou. Prevalence, tedy počet žijících osob, které mají nebo měly diagnostikovaný kolorektální karcinom, dosáhla v roce 2007 hodnoty 43 835 osob a ve srovnání s rokem 1995 tak vzrostla o 99,6 %. V České republice je nadto více než 50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění (stadium 3. nebo vyšší), což významně zhoršuje prognózu pacientů a dosažitelné výsledky léčby. Již z těchto základních epidemiologických hodnot je zřejmé, že kolorektální karcinom představuje závažný zdravotní problém v české populaci a je jednoznačnou výzvou k systematické diskuzi a analýze této oblasti vedoucí zejména k prevenci vzniku kolorektálního karcinomu.

Program - pondělí 11. 6. 2012

9.30-10.00 Karcinom rekta Dg. C20 pohledem klinika
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
10.00-10.30 Epidemiologie karcinomu rekta Dg. C20 - pozice pražského regionu v rámci ČR
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
10.30-11.00 Výsledky léčby karcinomu rekta Dg. C20
Mgr. Petr Klika
11.00-11.30 Portálové řešení projektu "Dg. C20/karcinom rekta"
Bc. Dalibor Janča
11.30-12.00 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20
Ing. Milan Blaha, Ph.D.
12.00-13.00 Diskuse

Místo konání a registrace

Goethe-Institutu Prag, Masarykovo nábřeží 32, Praha I

Tel: + 420 221962-111
Fax: + 420 221962-250
Email: info@prag.goethe.org
URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm?wt_sc=praha

Účast na konferenci potvrďte laskavě na adrese: jana.valterova@fnmotol.cz, v kopii prosíme na blaham@iba.muni.cz
Konference je součástí projektu CZ.2.17/1.1.00/32257 „ DgC20/karcinom rekta – vzdělávání, výzkum a lékařská praxe“, www.rektum.cz

Konferenční příspěvky

Přednesené příspěvky jsou k dispozici ke stažení v PDF formátu.

28.5.2012


Zpět

 

Slovo odborníka

Fakultní nemocnice v Motole a Institut biostatistiky a analýz jako partner projektu si Vás dovolují pozvat na konferenci věnovanou problematice karcinomu rekta se zaměřením na problematiku pražského regionu. Konference se bude konat v pondělí 11. 6. 2012 v prostorách Goethe-Institutu Prag, Masarykovo nábřeží 32, Praha I.

Dg C20/karcinom rekta

vzdělávání, výzkum a lékařská praxe