Informace Nádory rekta - klinický registr Parametrická struktura Smrt pacienta

VI. Smrt pacienta

 • Datum úmrtí
 • Příčina úmrtí (číselník)
  • základní onkologické onemocnění: generalizace, progrese
  • komplikace protinádorové léčby – operační (chirurgické)
  • komplikace protinádorové léčby – neoperační (RT, CHT)
  • infekční onemocnění
  • úraz
  • sebevražda
  • jiné/ kód MKN
 • V době úmrtí ZN přítomen: ano / ne
 • Nemoci spolupodílející se na smrti (číselník)
 • Bezprostřední příčina smrti (číselník)

 

<<< V. Záznam o vyšetření: patologie, biopsie <<< >>> Úvodní stránka >>>
 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: V ČR každoročně přibude 8000 nových pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho více než 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20). Více než polovina nádorů je diagnostikována v obtížně léčitelných pokročilých klinických stadiích.