Informace Nádory rekta - klinický registr Parametrická struktura Záznam o vyšetření: patologie, biopsie

V. Záznam o vyšetření: patologie, biopsie

 • Makropopis (text)
 • Mikroskopický nález (text)
 • Závěr (text)
 • Genetická vyšetření [Ano/Ne]

Hodnocení

 • Kód diagnózy (číselník)
  • Číselník MKN 10
 • Topografie (číselník)
  • Kód MKNO-3 (Topografie)
 • Morfologie (číselník)
  • Kód MKNO-3 (Morfologie)
 • pT (číselník)
 • pN (číselník)
 • pN: počet vyšetřených uzlin (číslo)
 • pN: počet pozitivních uzlin (číslo)
 • pM (číselník)
  • Číselník pM
 • pM: výčet postižených orgánů dle TNM (pokud M = 1)
  • PUL, OSS, HEP, BRA, LYM, MAR, PLE, PER, ADR, SKI, OTH

Resekční okraj

 • Proximální (PRO)
  • PRO – vzdálenost v mm
  • Nádor
   • makro
   • mikro
   • ne
 • Distální (DRO)
  • DRO – vzdálenost v mm
  • Nádor
   • makro
   • mikro
   • ne
 • Cirkumferenční (CRO)
  • CRO – vzdálenost v mm
  • Nádor
   • makro
   • mikro
   • ne
 • Neuvedeno, nejde zjistit

Jiný klasifikační systém

 • Regrese nádoru po NeoRT/ChT (dle Dworaka) 0 1 2 3 4

Doplňující parametry

 • Lymfatická invaze (číselník)
  • LX
  • L0
  • L1
 • Cévní invaze (číselník)
  • VX
  • V0
  • V1
  • V2

 

<<< IV. Kontrolní zhodnocení operačního výkonu <<< >>> VI. Smrt pacienta >>>
 

Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Léčebné výsledky lze podstatně zlepšit, pokud se léčba soustředí na pracoviště splňující určitá kritéria. Kvalifikace lékařských týmů vede k významně lepším výsledkům. Edukace zdravotnických týmů těchto pracovišť výzkumnými a jinými špičkovými odborníky je nezbytností.