Informace Nádory rekta - klinický registr Parametrická struktura Vstupní identifikační záznamy

I. Vstupní identifikační záznamy

Identifikace pacienta

 • Datum narození
 • Pohlaví (číselník)
  • Muž
  • Žena
 • Genetická zátěž [Ano/Ne]
  • Pokud ano – kolorektální karcinom / jiné
 • Bydliště

Administrativní údaje

 • Odesílající pracoviště (IČO žadatele)
 • Praktický lékař
 • Pojišťovna (číselník)
  • Doložit číselník

Osobní anamnéza

 • Komorbidita (interkurence) (číselník)
  • Číselník: kód MKN 10 (navrhnout seznam cca 10 nejvýznamnějších položek)
 • Pokud předchozí ZN: Dg, kód (číselník)
  • Číselník: kód MKN 10
 • Pokud předchozí ZN: datum diagnózy

 

<<< Úvodní stránka <<< >>> II. Diagnóza a předchozí léčba >>>
 

Slovo odborníka

Jiří Hoch
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.: Naším cílem je zlepšení výsledků léčebné péče o pacienty s nádory rekta, které povede ke snížení mortality, prodloužení přežití a snížení počtu práceneschopných osob s touto diagnózou.