Informace Nádory rekta - klinický registr Parametrická struktura Diagnóza a předchozí léčba

II. Diagnóza a předchozí léčba

Diagnóza a klinické stadium

 • Dg slovně … pozn. pouze kolorektální karcinom (C18–C20)
 • Dg MKN kód (číselník) … pozn. pouze kolorektální karcinom (C18–C20)
  • Číselník: kód MKN 10
 • cT (číselník)
 • cN (číselník)
 • cM (číselník)
 • M: výčet postižených orgánů dle TNM (číselník; pokud M = 1)
  • Číselník: PUL, OSS, HEP, BRA, LYM, MAR, PLE, PER, ADR, SKI, OTH
 • M: četnost (číselník; pokud M = 1)
  • 1
  • 2
  • 3
  • m
 • Klinické stádium (číselník)
  • Číselník dle TNM

Předchozí léčba

 • Neoadjuvance
  • bez radio/chemoterapie
  • po SRT
  • po LRT
  • second look po RT/CHT (původně neoperabilní)
 • Pokud předcházela operace
  • Výkon proveden ve FNM
  • Předcházela operace mimo FNM
  • Ve FNM operován pro komplikaci

 

<<< I. Vstupní identifikační záznamy <<< >>> III. Realizovaný operační výkon >>>
 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: V ČR každoročně přibude 8000 nových pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho více než 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20). Více než polovina nádorů je diagnostikována v obtížně léčitelných pokročilých klinických stadiích.