Informace Nádory rekta - klinický registr Parametrická struktura Realizovaný operační výkon

III. Realizovaný operační výkon

Indikace - elektivní operace

 • Primární operace
 • Operace pro recidivu
 • Operace pro komplikaci

Indikace - akutní operace

 • Obstrukce
 • Perforace/peritonitida
 • Krvácení
 • Jiné

Lokalizace

 • Orální třetina rekta (10-15 cm)
 • Střední třetina rekta (5-10 cm)
 • Aborální třetina rekta (0-5 cm)
 • Rektosigma
 • Anorektum
 • Neurčeno, nelze zjistit

Operace byla provedena

 • Datum

Operace nebyla provedena – důvod (číselník)

 • Přidružená onemocnění pacienta: nežádoucí účinky protinádorové léčby / infekční onemocnění / jiné onemocnění / jiné nežádoucí příhody
 • Příliš pokročilé onemocnění
 • Odmítnutí léčby pacientem
 • Přechod do jiného ZZ
 • Smrt
 • Organizační důvody
 • Jiný důvod

Operační výkon – přístup

 • Laparotomie
 • Laparoskopie
 • HAL

 Operační výkon – typ

 •  a) resekce rekta s anastomózou
  • rukou / staplerem / koloplastika /kolický pouch
  • vzdálenost anastomózy od zevního ústí anu …cm / nelze zjistit
  • protektívní stomie - ano / ne
  • transanální drenáž (detenzní) - ano / - ne
  • operace dle Hartmanna
  • operace dle Mikulicze
 • b) abdomino-perineální exstirpace rekta
 • c) další výkon dle lokalizace: – tenké střevo – tlusté střevo – apendix – játra - břišní stěna - pánev - ureter – močový měchýř - děloha - adnexa - prostata - jiné
 • d) lokální výkon
  • transanální excize, resekce
  • endoskopická polypektomie
  • endoskopická mukosektomie
 • e) pouze stomi
 • f) jiný výkon než uvedené – slovně ……………
 • g) popis provedeného výkonu – pokud nestačí kodové vyjádření …………..

 Výška disekce mezorekta

 • do odstupu a.rectalis superior
 • do odstupu a.mesenterica inferior
 • jiná ….
 • nelze zjistit

Odběr biologického materiálu na laboratorní vyšetření (histologie)

 • ano
 • ne

Charakteristika provedeného výkonu

 • Redukce/odstranění nádorové masy: (číselník)
  • Ne
  • Ano
  • Kurativní (R0)
  • Paliativní
 • Prevence nebo léčba komplikací bez zásahu do nádoru: ano / ne
 • Pomocný nebo jiný výkon: ano / ne
 • Výkon na lymfatickém systému – před „TME“ [Ano/Ne]
 • Výkon na regionálních lymfatických uzlinách (číselník)
  • Žádný
  • TME
  • SNB
  • Cílené odstranění postižených uzlin
 • Výkon pro metastázy (číselník)
  • Lokalizace metastáz : játra – adnexa – děloha – omentum – peritoneum – měchýř – jiné
  • Žádný výkon
  • Částečné odstranění
  • Makroskopicky kompletní odstranění
 • Důvod nedodržení původního termínu operace (číselník)
  • Přidružená onemocnění pacienta: nežádoucí účinky protinádorové léčby / infekční onemocnění / jiné onemocnění / jiné nežádoucí příhody
  • Generalizace onemocnění
  • Neodstranitelný nádor
  • Operační komplikace
  • Anesteziologické operace
  • Smrt
  • Jiný důvod
 • Byl výkon re-operací ? (číselník)
  • Ne
  • Ano ....pokud ano, datum původní operace
 • Důvod re-operace ? (číselník)
  • První operace nešla provést
  • (Po)operační komplikace (časné, pozdní)
  • Nedostatečná radikalita primárního výkonu
  • Lokální recidiva

 

<<< II. Diagnóza a předchozí léčba <<< >>> IV. Kontrolní zhodnocení operačního výkonu >>>
 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: Širší a účinné využití onkochirurgického výzkumu a rovněž souvisejících poznatků biostatistiky v praxi vyžaduje mezioborovou edukaci pracovníků a studentů onkologických a chirurgických oborů a odborníků v biostatistice.