Informace Nádory rekta - klinický registr Parametrická struktura Kontrolní zhodnocení operačního výkonu (chirurgické léčby)

IV. Kontrolní zhodnocení operačního výkonu (chirurgické léčby)

 • Datum pooperačního zhodnocení chirurgického výkonu (při propuštění)
 • Byly dosud zjištěny peroperační nebo pooperační komplikace? (číselník) [Ano/Ne]
 • Typ pooperačních komplikací (číselník)
  • Ranná infekce
  • Dehiscence rány
  • Jiná nebo celková infekce
  • Krvácení vyžadující mimořádný zásah
  • Dehiscence anastomózy GIT
  • Závažné interní pooperační komplikace – jaké (text)
  • Komplikace stomie – lokálně – celkově
  • Jiné (text)
 • Položka pro event. zadání později zjištěných pooperačních komplikací (parametrizace stejná jako výše)
 • Časná reoperace pro komplikace [Ano/Ne]

 

<<< III. Realizovaný operační výkon <<< >>> V. Záznam o vyšetření: patologie, biopsie >>>
 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: V ČR každoročně přibude 8000 nových pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho více než 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20). Více než polovina nádorů je diagnostikována v obtížně léčitelných pokročilých klinických stadiích.